ثبت برند

برند که در فارسی به آن نشان یا علامت تجاری گفته می شود متمایزکننده خدمات و محصولات یک شرکت از سایر شرکت هاست.

تفاوت اصلی برند و علامت تجاری با نام شرکت در این است که برند قابل انتقال است و مدت انقضای ده ساله دارد که می توان آن را تمدید کرد ولی نام شرکت با انحلال شرکت یا فوت صاحبان آن قابلیت انتقال ندارد و همچنین تاریخ انقضا نیز ندارد. به برند و علامت تجاری هیچ مالیاتی تعلق نمی گیرد.

برای ثبت برند و علامت تجاری اظهارنامه را به مرجع ثبت باید ارائه نمود. مرجع ظرف مدت حداکثر 30 روز نواقص احتمالی را به صورت مکتوب به متقاضی اعلام می نماید. مهلت رفع نقص مدارک برای افراد مقیم کشور 30 روز و برای افراد مقیم در خارج از ایران 60 روز می باشد. در صورت تایید ثبت برند متقاضی باید هزینه های ثبت علامت تجاری را ظرف مدت 30 و 60 روز به ترتیبی که در بالا ذکر شد پرداخت نماید.

برای تمدید ثبت برند و علامت تجاری باید شش ماه قبل از تاریخ انقضای آن اقدام نمود. در صورتی که صاحب برند تا شش ماه پس از تاریخ انقضا اقدامی صورت ندهد ثبت علامت باطل خواهد شد.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :