ثبت موسسه غیر تجاری

موسسه غیر تجاری همان طور که از نام آن پیدا است موسسه ای است که به فعالیت های غیر تجاری می پردازد. به طور کلی انجام فعالیت های تجاری در موسسات ممنوع است.

 

هدف موسسه اگر جذب منافع برای اعضای خود باشد آن را موسسه انتفاعی می نامند و اگر هدف آن به دست آوردن منافع مادی نباشد (مانند کانون ها و سندیکاها) آن را موسسه غیر انتفاعی می نامند و به آنها ان-جی-او هم گفته می شود. در موسسه غیر انتفاعی معمولا افراد به صورت داوطلبانه کارهایی را با اهداف عام المنفعه و خیرخواهانه انجام می دهند.

 

مدارک لازم برای ثبت موسسه غیر تجاری

تکمیل دو نسخه اساسنامه و دو نسخه تقاضانامه موسسه غیر تجاری و تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت رئیسه که در دفتر اسناد رسمی برابر اصل شده باشد ضروری است.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :