ثبت شرکت سهامی عام

قسمتی از سرمایه شرکت سهامی عام توسط موسسین و قسمتی دیگر توسط مردم از طریق خرید سهام در بازار بورس و اوراق بهادار تامین می شود.

تعداد شرکا در شرکت سهامی عام به نسبت سهامی خاص بسیار بیشتر است و سهام داران یکدیگر را نمی شناسند.

خرید و فروش سهام شرکت سهامی عام به آسانی صورت می پذیرد. به وسیله آگهی پذیره نویسی افرادی که مایل به سرمایه گذاری هستند می توانند با اطلاع از شرایط پذیره نویسی اقدام به خرید سهام کنند.

سازمان بورس و اوراق بهادار به شرکت هایی اجازه ورود به بورس و ثبت شرکت سهامی عام را می دهد که دارای اعتبار و جایگاه مناسب باشند.

به طور کلی شرکت سهامی عام جزء شرکت های بزرگ به شمار می آید.

برای ثبت شرکت سهامی عام باید حداقل بیست درصد سرمایه توسط موسسین تامین شود و 35 درصد مبلغ تعهد در حسابی به نام شرکت واریز شود.

حداقل تعداد نفرات هیئت مدیره شرکت سهامی عام باید 5 نفر باشند. اعضای هیئت مدیره را نمی توان از افراد غیر سهام دار انتخاب نمود. این افراد باید در شرکت صاحب سهام باشند.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :