ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی شرکتی که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است . در شرکت سهامی خاص موسسان تمام سرمایه آن را در زمان تاسیس تامین کرده اند. تعداد سهامداران این شرکت ها برای ثبت حداقل باید سه نفر باشند.

برای ثبت شرکت سهامی خاص اظهارنامه اساسنامه و صورت جلسه موسسین نیاز است. در صورتی که هیئت مدیره اشخاص حقوقی باشند ارائه کپی روزنامه رسمی برای ثبت شرکت سهامی خاص نیاز است.

برای ثبت شرکت سهامی خاص توسط سهامدار خارجی کپی پاسپورت سهامداران خارجی باید ارائه شود.

مدیران و بازرسان شرکت سهامی خاص باید گواهی عدم سو پیشینه ارائه نمایند.

برای ثبت شرکت سهامی خاص مدیر عامل و هیئت مدیره نباید مشمول ممنوعیت های اصل 141 قانون اساسی کشور باشند. 

برای افزایش سرمایه در این شرکت ها ارسال یک اعلامیه افزایش سرمایه به اداره ثبت شرکت ها کفایت می کند.

از تفاوت های شرکت های سهامی خاص و عام این است که شرکت سهامی خاص نمی تواند اوراق قرضه منتشر کند و نمی تواند سهامش را در بورس توسط بانک یا از طریق آگهی به فروش برساند.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :