ثبت شرکت تعاونی

شرکت تعاونی شرکتی است که اعضا حداقل پنجاه و یک درصد سرمایه ی آن را در اختیار شرکت های تعاونی قرار می دهند.

هیات موسس شرکت تعاونی در زمان ثبت باید تصویر شناسنامه و مدارک تحصیلی، کارت پایان خدمت یا کارت معافیت سربازی و برگ عدم سوء پیشینه را ارائه نمایند. پس از 5 روز اداره تعاون نظر خود را در این مورد که هیت موسس اجازه تاسیس شرکت را دارند یا نه بیان می کند.

برای ثبت شرکت تعاونی حداقل 7 نفر واجد شرایط و ضوابط قانونی باید برای تشکیل مجمع عمومی موسس حضور داشته باشند. از بین این افراد سه نفر به عنوان هیئت موسس انتخاب می شوند.

خروج از شرکت تعاونی اختیاری است مگر اینکه موجب ضرر به شرکت شود که در این صورت فرد باید خسارت آن را بپردازد.

در صورت فوت یکی از اعضا ورثه ی وی در صورت احراز شرایط لازم برای عضویت جایگزین او خواهند شد.

تشکیل وثبت شرکت تعاونی زمانی صورت می پذیرد که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه شده باشد.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :