ثبت شرکت تضامنی

برای ثبت شرکت تضامنی تشکیل به حداقل دونفر نیاز است و جزء شرکت های شخصی محسوب می شود.

هر یک از اعضا به تنهایی مسولیت پرداخت تمام بدهی های شرکت تضامنی را دارند.

برای انحلال شرکت تضامنی همه شرکا باید به این امر رضایت دهند در غیر این صورت شریک یا شریک هایی که تقاضای انحلال دارند باید مدارک و دلایل موجه خود را به دادگاه ارائه نمایند.

اگر هنگام ثبت شرکت تضامنی حتی تمام اعضای آن خارجی باشند ولی شرکت در ایران ثبت شود شرکت ایرانی محسوب خواهد شد زیرا شرکت شخصیت حقوقی مستقلی از اعضا دارد.

لازم به ذکر است که ثبت شرکت تضامنی بیشتر برای شرکایی مناسب است که به یکدیگر اعتماد کامل دارند. زیرا همانطور که پیش تر ذکر شد هر شریک به تنهایی می تواند به تنهایی به عنوان مسئول پرداخت تمام بدهی شرکت انتخاب شود.

در ثبت اسم شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی و نام حداقل یکی از شرکا قید شود.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :