ثبت شرکت با مسئوليت محدود

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود به حداقل دو نفر شریک برای تاسیس نیاز است. این شرکت جزء شرکت های سرمایه محسوب می شود. هنگام ثبت اسم شرکت عبارت با مسئولیت محدود باید قید شود. 

در این شرکت سهامداران می توانند هر زمان که بخواهند افزایش سرمایه داشته باشند.

مدیر عامل باید تمام سرمایه شرکت با مسئولیت محدود را تحویل بگیرد. تا زمانی که این امر صورت نپذیرد شرکت تشکیل نشده است.

میزان سودی که نصیب هر سهامدار شرکت با مسئولیت محدود می شود متانسب با میزان سرمایه ای است که در شرکت دارد. البته می توان با قید نمودن در اساسنامه ترتیب دیگری اتخاذ نمود.

در مورد حق رای نیز همین مساله صادق است. یعنی میزان رای هر کس به میزان سرمایه او در زمان ثبت شرکت با مسئولیت محدود است(در صورتی که بعدا افزایش سرمایه نداشته باشد).

شرکایی که نصف سهام شرکت با مسئولیت محدود را در اختیار دارند هر زمان که بخواهند می توانند شرکت را منحل نمایند.

شرکت با مسئولیت محدود در صورت نیاز می تواند بازرس انتخاب نماید اما این مساله اجبار قانونی ندارد.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :